Holostik Şifa

Gölgeden Işığa.

İnsan, bildiğinden, zannettiğinden ve tahmin ettiğinden çok daha büyük bir potansiyele sahip olan, muhteşem bir yapıdır. Ancak bu muhteşem yapının etkin kullanımı ile ilgili herhangi bir ön bilgiye sahip değilseniz, üstelik sadece siz değil, sizi çevreleyen insan topluluğunun da herhangi bir bilgisi yoksa konu ile ilgili, zaman zaman bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Şimdi, içinde bulunduğumuz dönem içerisinde insanlık, bu yapının etkin kullanımına dair hiç bu kadar çok bilgiye sahip olmamıştı. Kendi potansiyellerimizi daha fazla anlamak ve bize engel oluşturan parçalarımızı değiştirip, dönüştürmek için çok güçlü araçlara, tekniklere sahibiz. Ve bu tekniklerin, bireylerin içinde bulunduğu durumları, koşulları nasıl değiştirip dönüştürdüğüne ve herşeyden önemlisi, nasıl yaşam enerjisi ile doldurduğuna ve hayattan keyif aldırdığına dair örnekleri sıklıkla görür olduk. O sebeple de bildiklerimizi, tecrübelerimizi, deneyimlerimizi, derin bir sevgi ile paylaşma gayreti içerisinde yol alıyoruz…


SONAY SUNUCU

Sonay Sunucu

Sonay, 1995 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu ve o yıldan itibaren mimarlık mesleğini uygulamaya devam etti.

Potansiyelin ne demek olduğunu, kağıt üzerindeki çizgilerin, nasıl hayat bulup, üç boyutlu cisimlere, yapılara, eserlere dönüştüğünü, mimarlık mesleği ile deneyimleyen Sonay Sunucu, bu, çizgiden, yapıya prosesinin yaratmış olduğu muhteşem duygunun takipçisi olmuştur. Yolunun, İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği ile kesişmesi, görünenin ötesindekini keşfe başlamasına ve aslında “potansiyel” kavramının, çok daha derin ve uçsuz bucaksız olduğunu fark etmesine sebep olmuştur. Önce kendi deneyimlediği bu keşif yolculuğunu , daha sonra başkalarıyla paylaşmak adına, araştırmış, eğitimler almış, konferanslar ve eğitimler vermiştir. Halen İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği üyesi olarak, konferanslar, seminerler vermektedir. Ayrıca NLP Practitioner – Master Practitioner eğitimleri, “Beden ve Ötesi” isimli şifa teknikleri eğitimlerini vermekte ve “Gölge Yanlarımızla Bütünleşme” atölye çalışmasını gerçekleştirmektedir.

Aldığı eğitimlerden:

Deep Memory Process.Woolger Training International…………….……………İstanbul
NLPU Practitioner……………………Robert Dilts &Judith DeLozier……………...USA
NLPU Master Practitioner……………Robert Dilts&Judith DeLozier…………….....USA
NLPU Trainer&Consultant…………...RobertDilts&Judith DeLozier……………….USA
Transgenerational Conference…………………………………..……..Lisbon….Portekiz
Grof Transpersonel Training………………………Tav Sparks………………….İspanya
Grof Transpersonel Training………………………Diane Haug…………………İspanya
Core Issue Exploration-EARTH College……………Hans TenDam……….…….İstanbul
Life Prelude-EARTH College…………………...…..Marion Bonn………...…….İstanbul
Resolving hangovers….. EARTH College………….Hans TenDam……….....….İstanbul
The Red Thread Through Past and Present……...…..Marion Bonn………...…….İstanbul
4th World Congress for Regression Therapy………….…………………………Kuşadası
Dynamic Theatre…………………………………....Mark Wentworth……………..İzmir
ShamanicHealingInternational School Energy Gateways……………….…………Fethiye
ODM 1.………………..………….…..Tamer Dövücü&Jeffrey Zeig…………….İstanbul
ODM 2.……………………………………………...Tamer Dövücü……….……….İzmir